Här i dagboken kan ni läsa om hur livet var på Åkerby bland hästar, hundar och andra djur.

 Klicka gärna på bilderna i dagboken för att få se dem i förstoring.

Lite krångel om regler

2010-11-14

Den här helgen har varit väldigt intensiv, men också intressant på många vis. Bina och jag har varit på möte både på lördagen och söndagen (Bina älskar att gå på möten). Det som avhandlas inom alla rasföreningar för tillfället är nya regler för registerförande föreningar som kommer pga ett nytt direktiv från EU. Kort förklarat så är det så att man anser att registrering och utförande av pass är en myndighetsutövning och därför ställer man nu högre krav för att man ska få fortsätta att utfärda pass. Jordbruksverket har tagit fram riktlinjer för vad som krävs för att en rasförening ska få bli en egen avelsorganisation och de anser att för att klara de hårdare kraven så måste föreningen ha minst hundra betäckningar om året och tvåhundra medlemmar. Det finns ju flera föreningar som klarar dessa krav och de har ju lite valmöjligheter när det gäller hur de ska lösa frågan. De föreningar som inte är så stora har möjlighet att få hjälp av SH som då skulle ansöka om tillstånd att bli avelsorganisation för dem. SH förlorar ju en stor del av sin verksamhet om de större föreningarna ansöker om att bli egna avelsorganisationer då SH tidigare har fått ta in stoavgifter som nu skulle gå direkt till rasföreningen (eller avelsorganisationen som det nu ska heta). Om man låter SH bli avelsorganisation så tar de allt ansvar för att passhantering och stamboksföring mot att de får ta ut avgifter för detta. Det negativa med att låta SH söka som avelsorganisation är att då blir man ju tvungen att följa deras plan och riktlinjer, som egen avelsorganisation så svarar man inte inför någon annan än sina egna medlemmar och sin moderförening (om man nu har en sådan) och så jordbrukverket som ju egentligen har ansvar för alla djur som föds upp i landet.

Staten gjorde det faktiskt lite lätt för sig själva redan på 80-talet då de la ut registreringen av hästar till näringen vilket gjorde att SH bildades. SH fick då ansvaret och blev paraplyorganisation för alla rasföreningar. Det som hänt sedan 1985 är ju att Sverige gick med i EU och då förändrades alla förutsättningar för aveln. Det finns ju en grundlag i EU som handlar om fri handel mellan EU-länderna och den går det inte att kompromissa med. Den gör så att man inte längre kan reglera hur man använder hingstar då man ju inte kan hindra en stoägare från att använda vilken hingst som helst inom EU. I Sverige har man uu haft krav på stambokföring av alla hingstar och detta har inneburit enligt SH:s reglemente att hingsten ska visas på någon typ av premiering och genomföra någon slags bruksprov. 2005 blev man tvungen att släppa kravet på bruksprov då hingstar som står utomlands inte alltid ville komma till Sverige för att premieras och om hingstarna redan var stamboksförda i ett annat land så kunde man ju inte hindra stoägarna från att använda dem utan att bryta mot lagen om fri handel och rörlighet av varor över gränserna.

Nu har det dessutom kommit direktiv från EU om att de raser som har en moderförening måste följa deras rekommendationer och då blir det ju så att en ras som welsh där moderföreningen stamboksför (och licensierar) hingstar efter enbart en härstamningskontroll och en enkel hälsokontroll inte kan ha något bruksprov eller ens obligatorisk exteriörbeskrivning.  

Nu sitter alltså alla rasföreningar och måste lösa hur de ska fortsätta och det stora problemet de har att brottas med är att man fick höra att det skulle bli en förändring för ett år sedan men då visste ingen vad den skulle innebära. Jordbruksverket och SH lovade då att jobba fram en plan för hur man skulle kunna klara av det hela men sedan hörde man inegnting föörens i oktober i år och då kom man fram med tre alternativ till rasföreningarna. Alternativ ett innebär att rasföreningen ansöker om att bli avelsorganisation själva och sedan köper in tjänster från SH enligt avtal som var och en får förhandla fram. Alternativ två innebär att SH ansöker om att bli avelsorganisation för rasen och då kan föreningen få i uppdrag att fortsätta med vissa uppgifter som pastillverkning och stamboksföring (det beror på hur man avtalar). Alternativ tre är att man ansöker om att antingen bli egen avelsorganisation eller om att låta en eventuell moderförening bli avelsorganisation utan att man tecknar något avtal alls med SH. Nu är det så att de nya reglerna träder i kraft den 1/1-2011, alltså om se veckor. Detta ger ju inte avelsföreningarna någon tid alls till att förhandla med SH eller att kommunicera ut till medlemmarna vad som är på gång. SH har redan fått in ansökningarna , dem ville de ha redan den 5/11 för att hinna gå igenom dem och ansöka till jordbruksverket om att bli avelsorganisation. Det har alltså inte funnits någon tid till att göra någonting.

Jag tycker personligen att de olika rasföreningarna skulle vinna enormt på att i detta läge prata med varandra och diskutera hur man ska tänka och hur man vill styra SH i framtiden. SH har för tillfället ingen auktoritet alls utan är nu beroende av att de olika rasföreningarna väljer att fortsätta att tillhöra dem. SH ska nu bli en serviceorganisation och då förändras ju egentligen sättet som man bör se på dem, de har ju från början drivits som en förening där alla rasföreningarnas medlemmar är deras medlemmar. De kommer även i fortsättningen vara en förening och som sådan så är man ju väldigt påverkbar av dem som är föreningen, alltså medlemmarna. Vi är ju i Sverige väldigt styrda av regler och myndigheter och bara för att någonting från början har haft en viss status så är det svårt att ändra hur man ser på det. SH:s roll har ju egentligen förändrats redan för lände sedan då EU-lagarna hade sitt inträde i det svenska samhället men det har man inte uppmärksammat från medlemshåll. Om man nu kan samarbeta lite över gränserna så skulle man kunna få ut mycket positivt av hela den här historien som egentligen inte borde bli den kaosartade situation som den har blivit för vissa föreningar.

Detta blev nu ett långt och lite tekniskt inlägg men efter att ha ägnat två dygn åt att förstå problematiken och alla bakomliggande lagar och regler så är detta det enda som snurrar i mitt huvud.

Tack och godnatt! 

Antal kommentarer: 0

Namn:
E-postadress:
Hemsideadress:
Meddelande:
:) :( :D ;) :| :P |-) (inlove) :O ;( :@ 8-) :S (flower) (heart) (star)
Mata in koden inbäddad i bilden